Tvrtka BELMET 97 d.o.o. u svojoj organizaciji ima umjerni laboratorij prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

HAA akreditacijski logo

U mogućnosti smo umjeriti sljedeća mjerila (u vlastitom laboratoriju i na terenu):

-Mjerila istosmjernog napona

-Mjerila izmjeničnog napona

-Mjerila istosmjerne struje

-Mjerila izmjenične struje

-Mjerila otpora

-Mjerila temperature

-Mjerila relativne vlažnosti

U mogućnosti smo obaviti umjeravanje svih instrumenata iz prodajnog programa preko naših partnera – ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija, kako bi omogućila korisniku da dobije umjeren instrument prigodan za uporabu odmah nakon isporuke.

Redovnim umjeravanjem provjeravamo točnost mjerila koje se tijekom vremena mijenja, zbog djelovanja raznih vanjskih utjecaja. Na taj način dobivamo uvid u povijest uređaja i osiguravamo pouzdanost u rad mjernih uređaja

laboratorij za kalibraciju I umjeravanje